RU LV
(+371) 67 365 828

19.06.17. Svarīga informācija sakarā ar jaunu likumdošanu! Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums

 

 

SIA “AM Support” informē, ka 2017. gada 16. martā ir noslēgts līgums starp kompaniju, kas ir reģistrēta Valsts Ieņēmumu dienesta reģistrā kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu atbilstības pārbaudes institūcija, un SIA “BRIOIL”, kas ir reģistrētā Valsts Ieņēmumu dienesta reģistrā kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu apkalpojošais dienests, par kases sistēmas atbilstības pārbaudi. 2017. gada 10. maijā saskaņā ar līgumu kompanija sagatavoja SIA “BRIOIL” slēdzienu par kases sistēmas trūkumiem un neatbilstībām Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 95. un Nr. 96., kuru novēršanas gadījumā tiks izsniegts atbilstības atzinums. Dotajā brīdī trūkumi un neatbilstības ir novērstas un kases sistēma ir iesniegta uz atkārtotu pārbaudi kā to paredz līgums. Pēc atbilstības atzinuma saņemšanas SIA “BRIOIL” nekavējoties iesniegs dokumentus kases sistēmas reģistrācijai Valsts Ieņēmumu dienesta reģistrā. SIA “AM Support” paziņo, ka SIA “AM Support” un SIA “BRIOIL” vienojas par to, ka SIA “AM Support” saņems atļauju apkalpot šo kases sistēmu.


Atgādinām VID viedokli: ”VID atgādina, ka 1. jūlijs nav termiņš, kad preču un pakalpojumu tirgotājiem obligāti jābūt uzstādītiem kases aparātiem un sistēmām. Tas ir vēlams, bet, ņemot vērā objektīvos apstākļus, VID ar izpratni izturēsies un konsultēs tos komersantus, kuru kases aparātu modeļiem un sistēmām atbilstības pārbaude vēl tikai tiek veikta.” (https://www.vid.gov.lv/lv/vid-registreti-vairak-neka-2000-jaunajam-prasibam-atbilstoso-kases-aparati-aktivi-noris-iekartu ).

 

 

 

Valdes loceklis                                                                                                         /M. Adjutovs/